Actueel

Charlotte, Remco en kinderen vertellen

Lees hier over hun dromen en plannen omtrent Hoeve Rosmerta, februari 2022

Voortgang juli 2022

Noodzakelijke vernieuwing

Lees hier het artikel Een nieuwe samenleving voor en door de individuele, vrije mens door Wouter Kamphuis

Een stuk geschiedenis van het huis van Saskia — Hoeve Rosmerta in Zwartemeer

Saskia is in 2009 in Zwartemeer komen wonen, met het ideaal van een kleinschalig biologisch bedrijf met kleinvee en tuin. Het perceel ligt direct aan de rand van het Bargerveen, waar je overdag de vele vogels hoort en waar het 's nachts echt donker is en stil. Een beetje een “wildromantische” plek.
Saskia hield er kippen, had een aantal bijenvolken en legde een kruidentuin aan. Zij had ook plannen om gasten te willen ontvangen, die de drukte van de stad konden verruilen voor de rust van de natuur. Zij heeft boerderij 't Leeuweriksveld altijd beleverd met bonte eieren van haar kippenhouderij.

De kippen van Saskia

Omdat zij ongeneeslijk ziek was, heeft zij in het laatste jaar van haar leven een grote reis gemaakt. We konden elkaar goed vinden in de ideeën van de biologische landbouw en ecologisch landschapsbeheer en daarmee verbonden ook het idee om te oefenen met een nieuw eigendomsrecht: zoals het leven op aarde tijdelijk is, is in feite ook het recht van eigenaarschap tijdelijk: je bent eigenaar van een stuk grond, zolang je er op leeft, woont en/of werkt, en alleen dat feit is de reden dat je eigenaar bent. Als je je hier echt in verdiept, kom je van alles tegen: jezelf, de wetten, alle gewoontes in de maatschappij.
Stichting Mensen voor de Aarde wil een platform zijn, waar mensen een stuk van het tijdelijk eigenaarschap in de praktijk kunnen brengen. Boerderij 't Leeuweriksveld en het buurhuis op Zandzoom 70 zijn al twee projecten.

Het huis van Saskia

100 procent is binnen

En toen was er het huis van Saskia. Haar wens was dat de stichting zorg zou dragen dat haar werk goed voortgezet kon worden. En we zijn bezig gegaan met inventariseren:
Een huis op een prachtige plek, maar er zat ook nog een restschuld op. Op het huis ligt een splinternieuw dak met zonnecellen erop, maar er was ook achterstallig onderhoud, en zo'n overdracht brengt ook altijd de nodige kosten met zich mee. De stichting ging in gesprek met toekomstige bewoners, die heel graag werk van dit project willen maken.

Stichting Mensen voor de Aarde wilde graag werk maken van het beheer over deze erfenis. Dit konden wij niet alleen en iedereen die mee wilde doen om de laatste wens van Saskia te vervullen, kon hieraan een steentje bijdragen door mee te financieren.
Veel mensen hebben meegedaan aan de crowdfunding voor Het Huis van Saskia. Dit door middel van een donatie aan stichting Mensen voor de Aarde of een lening. Voor een donatie hebben we de mogelijkheid van een ANBI route, daardoor zijn de giften vrij van belasting.

Stichting Mensen voor de Aarde moest € 125.000,- ophalen om de lasten te dekken. Inmiddels is  100%  van het benodigde bedrag binnen!
Wilt u meer weten, neem dan contact op met ons via
info@mensenvoordeaarde.nl
of info@leeuweriksveld.nl
of 0591-381445.

> > Lees hier het bericht van Charlotte, Remco en hun kinderen.

Crowdfundingsactie Zandzoom 70 geslaagd

Met gepaste trots en veel dankbaarheid kunnen we berichten dat de stichting eind juni 2020 het huis en de grond op Zandzoom 70 naast 't Leeuweriksveld heeft kunnen kopen. Stichting Mensen voor de Aarde heeft hier maanden naar toe gewerkt en we zijn blij met dit resultaat. En dat kon alleen dankzij heel veel mensen: donateurs, leninggevers, helpers in praktische zaken, nieuwe medebewoners, het is een mooie groep mensen, die allen op hun manier dit mogelijk gemaakt hebben.
Hoe is het gegaan? Eind februari hebben we het voorlopig koopcontract getekend met de clausule, dat we tot eind juni tijd hadden, om de financiering rond te krijgen. Hierop zijn we gestart met de crowdfundingsactie en hebben we vanuit 't Leeuweriksveld een oproep geplaatst voor medebewoners/nieuwe buren. De crowdfunding nam een voorzichtige start en toen kwam de lockdown. We hadden van alles bedacht, een festival, een veiling, maar ja, dat kon ineens niet meer. Bleef de route via de media. We hebben de oproep geplaatst bij verschillende sites, online kranten en -nieuwsbrieven vanuit de biologische sector, de sociale driegeleding en in onze klantenkring en dat heeft dus echt ongelooflijk goed gewerkt. We werden er zelf helemaal warm van. Misschien dat juist nu veel meer mensen erover nadachten, wat het geld in de wereld kan doen?
De stroom zat er in ieder geval goed in en het is dus gelukt vóór eind juni, om de € 250.000,- bij elkaar te brengen + nog een som van € 23.000,- , een mooi begin voor de nodige verbouwingen. Ook het proces van de nieuwe bewonersgroep startte net vóór de lockdown, met de nodige vindingrijkheid bleef ook hier de stroom goed inzitten. In augustus kwam de woning op Zandzoom 70 vrij. Na een grootschalige schoonmaak- spullenwegbreng- en verhuisactie zaten de eerste twee nieuwe bewoners begin augustus in het huis. Sindsdien zijn er wekelijkse opruimdagen, heeft 't Leeuweriksveld al heel wat goede medewerking gehad en zijn wij als Zandzoom 72- bewoners superblij met onze nieuwe buren.

pad

Crowdfunding voor uitbreiding 't Leeuweriksveld

Biologisch-dynamische boerderij 't Leeuweriksveld, sinds 2009 gevestigd in Wilhelmsoord/Emmen, is een kleinschalig gemengd bedrijf met zwaartepunt groenteteelt. Een grote kring trouwe klanten neemt wekelijks een groentepakket af, of komt in de bloeiende boerderijwinkel.
't Leeuweriksveld is ook een broedplaats geworden voor andere bedrijven, zoals de Blauwe bessengaard en OogstenKokenEnEten. In de landbouwschuur is een mooie groepsruimte waar regelmatig workshops en bijeenkomsten plaatsvinden, en er is een antroposofische bibliotheek. Al langer hebben we de wens, om deze plek met meer mensen te delen.
Nu hebben we de mogelijkheid gekregen, om het buurperceel aan te kopen: ½ hectare grond en een ééngezinswoning. Die kans willen we benutten! Daarbij willen we niet zelf de eigenaar worden. Stichting Mensen voor de Aarde zal het perceel kopen en ervoor zorgdragen dat het in de toekomst niet meer kan worden verkocht, vererfd of met hypotheken belast. De stichting heeft tot half juni de tijd om de voor de aankoop benodigde € 250.000,- bijeen te brengen.
We willen met onze toekomstige buren een levendige, vrolijke en geïnspireerde gemeenschap opbouwen. Waar we goed mee samenwerken op basis van de idealen waaruit 't Leeuweriksveld voort is gekomen: de biologisch-dynamische landbouw en de sociale driegeleding. Dit omdat we ervan doordrongen zijn dat deze wereld allesbehalve ‘af’ is, en we er het onze toe willen bijdragen haar een beetje mooier te kleuren.

De actie “1000 x € 100,-” was een groot succes en een hartverwarmende ervaring voor allen die eraan meegewerkt hebben. Sinds de zomer 2015 liep deze crowdfundingsactie: € 100.000,- zijn bij elkaar gebracht om drie hectare land aan te kopen voor biologisch-dynamische boerderij “'t Leeuweriksveld” te Emmen. Ruim de helft is binnengekomen als schenking, de andere helft zijn renteloze leningen. De actie is afgesloten met een heuse loterij, waardoor een aantal kortlopende leningen afgelost konden worden, en de winnaars met mooie prijzen naar huis gingen.

De stichting is nu in onderhandeling met Hoeve Rosmerta in Zwartemeer. Ook dit bedrijf wil zijn onroerend goed in de toekomst onderbrengen bij Mensen voor de Aarde.

Er zijn flyers van de stichting beschikbaar. Weet u een goede plek om deze uit te delen, neem dan contact op met 't Leeuweriksveld, tel. 0591-381445 of mail: info@mensenvoordeaarde.nl.

't  Leeuweriksveld wil ook de resterende twee hectare landbouwgrond overdragen aan de stichting.

De stichting is druk doende om bij de belastingdienst erkend te worden als algemeen nut beogende instelling (ANBI-status).

boerderij en land

© Stichting Mensen voor de Aarde - Zandzoom 72 7814 VJ Emmen 0591-381445 info@mensenvoordeaarde.nl