logo stichting mensen voor de aarde

Actueel

Crowdfundingsactie geslaagd

Met gepaste trots en veel dankbaarheid kunnen we berichten dat de stichting eind juni 2020 het huis en de grond op Zandzoom 70 naast 't Leeuweriksveld heeft kunnen kopen. Stichting Mensen voor de Aarde heeft hier maanden naar toe gewerkt en we zijn blij met dit resultaat. En dat kon alleen dankzij heel veel mensen: donateurs, leninggevers, helpers in praktische zaken, nieuwe medebewoners, het is een mooie groep mensen, die allen op hun manier dit mogelijk gemaakt hebben.
Hoe is het gegaan? Eind februari hebben we het voorlopig koopcontract getekend met de clausule, dat we tot eind juni tijd hadden, om de financiering rond te krijgen. Hierop zijn we gestart met de crowdfundingsactie en hebben we vanuit 't Leeuweriksveld een oproep geplaatst voor medebewoners/nieuwe buren. De crowdfunding nam een voorzichtige start en toen kwam de lockdown. We hadden van alles bedacht, een festival, een veiling, maar ja, dat kon ineens niet meer. Bleef de route via de media. We hebben de oproep geplaatst bij verschillende sites, online kranten en -nieuwsbrieven vanuit de biologische sector, de sociale driegeleding en in onze klantenkring en dat heeft dus echt ongelooflijk goed gewerkt. We werden er zelf helemaal warm van. Misschien dat juist nu veel meer mensen erover nadachten, wat het geld in de wereld kan doen?
De stroom zat er in ieder geval goed in en het is dus gelukt vóór eind juni, om de € 250.000,- bij elkaar te brengen + nog een som van € 23.000,- , een mooi begin voor de nodige verbouwingen. Ook het proces van de nieuwe bewonersgroep startte net vóór de lockdown, met de nodige vindingrijkheid bleef ook hier de stroom goed inzitten. In augustus kwam de woning op Zandzoom 70 vrij. Na een grootschalige schoonmaak- spullenwegbreng- en verhuisactie zaten de eerste twee nieuwe bewoners begin augustus in het huis. Sindsdien zijn er wekelijkse opruimdagen, heeft 't Leeuweriksveld al heel wat goede medewerking gehad en zijn wij als Zandzoom 72- bewoners superblij met onze nieuwe buren.

pad

Crowdfunding voor uitbreiding 't Leeuweriksveld

Biologisch-dynamische boerderij 't Leeuweriksveld, sinds 2009 gevestigd in Wilhelmsoord/Emmen, is een kleinschalig gemengd bedrijf met zwaartepunt groenteteelt. Een grote kring trouwe klanten neemt wekelijks een groentepakket af, of komt in de bloeiende boerderijwinkel.
't Leeuweriksveld is ook een broedplaats geworden voor andere bedrijven, zoals de Blauwe bessengaard en OogstenKokenEnEten. In de landbouwschuur is een mooie groepsruimte waar regelmatig workshops en bijeenkomsten plaatsvinden, en er is een antroposofische bibliotheek. Al langer hebben we de wens, om deze plek met meer mensen te delen.
Nu hebben we de mogelijkheid gekregen, om het buurperceel aan te kopen: ½ hectare grond en een ééngezinswoning. Die kans willen we benutten! Daarbij willen we niet zelf de eigenaar worden. Stichting Mensen voor de Aarde zal het perceel kopen en ervoor zorgdragen dat het in de toekomst niet meer kan worden verkocht, vererfd of met hypotheken belast. De stichting heeft tot half juni de tijd om de voor de aankoop benodigde € 250.000,- bijeen te brengen.
We willen met onze toekomstige buren een levendige, vrolijke en geïnspireerde gemeenschap opbouwen. Waar we goed mee samenwerken op basis van de idealen waaruit 't Leeuweriksveld voort is gekomen: de biologisch-dynamische landbouw en de sociale driegeleding. Dit omdat we ervan doordrongen zijn dat deze wereld allesbehalve ‘af’ is, en we er het onze toe willen bijdragen haar een beetje mooier te kleuren.

De actie “1000 x € 100,-” was een groot succes en een hartverwarmende ervaring voor allen die eraan meegewerkt hebben. Sinds de zomer 2015 liep deze crowdfundingsactie: € 100.000,- zijn bij elkaar gebracht om drie hectare land aan te kopen voor biologisch-dynamische boerderij “'t Leeuweriksveld” te Emmen. Ruim de helft is binnengekomen als schenking, de andere helft zijn renteloze leningen. De actie is afgesloten met een heuse loterij, waardoor een aantal kortlopende leningen afgelost konden worden, en de winnaars met mooie prijzen naar huis gingen.

De stichting is nu in onderhandeling met Hoeve Rosmerta in Zwartemeer. Ook dit bedrijf wil zijn onroerend goed in de toekomst onderbrengen bij Mensen voor de Aarde.

Er zijn flyers van de stichting beschikbaar. Weet u een goede plek om deze uit te delen, neem dan contact op met 't Leeuweriksveld, tel. 0591-381445 of mail: info@mensenvoordeaarde.nl.

't  Leeuweriksveld wil ook de resterende twee hectare landbouwgrond overdragen aan de stichting.

De stichting is druk doende om bij de belastingdienst erkend te worden als algemeen nut beogende instelling (ANBI-status).

Lees hier het Jaarverslag over 2018 (.pdf)

Lees hier het Beleidsplan over 2019 (.pdf)

boerderij en land