logo stichting mensen voor de aarde

Crowdfunding voor uitbreiding 't Leeuweriksveld

akker en huis op 't leeuweriksveldBiologisch-dynamische boerderij 't Leeuweriksveld, sinds 2009 gevestigd in Wilhelmsoord/Emmen, is een kleinschalig gemengd bedrijf met zwaartepunt groenteteelt. Een grote kring trouwe klanten neemt wekelijks een groentepakket af, of komt in de bloeiende boerderijwinkel.
't Leeuweriksveld is ook een broedplaats geworden voor andere bedrijven, zoals de Blauwe bessengaard en OogstenKokenEnEten. In de landbouwschuur is een mooie groepsruimte waar regelmatig workshops en bijeenkomsten plaatsvinden, en er is een antroposofische bibliotheek. Al langer hebben we de wens, om deze plek met meer mensen te delen.

Nu hebben we de mogelijkheid gekregen, om het buurperceel aan te kopen: ½ hectare grond en een ééngezinswoning. Die kans willen we benutten! Daarbij willen we niet zelf de eigenaar worden. Stichting Mensen voor de Aarde zal het perceel kopen en ervoor zorgdragen dat het in de toekomst niet meer kan worden verkocht, vererfd of met hypotheken belast. De stichting heeft tot half juni de tijd om de voor de aankoop benodigde € 310.000 bijeen te brengen.
We willen met onze toekomstige buren een levendige, vrolijke en geïnspireerde gemeenschap opbouwen. Waar we goed mee samenwerken op basis van de idealen waaruit 't Leeuweriksveld voort is gekomen: de biologisch-dynamische landbouw en de sociale driegeleding. Dit omdat we ervan doordrongen zijn dat deze wereld allesbehalve ‘af’ is, en we er het onze toe willen bijdragen haar een beetje mooier te kleuren.

koeien van 't LeeuweriksveldDe grondgedachte die ons altijd gedragen en geïnspireerd heeft, en van waaruit we dit bedrijf op hebben kunnen bouwen, is, dat de aarde van iedereen is. Elk mens heeft evenveel recht op grond, en ook evenveel verantwoordelijkheid om er goed voor te zorgen. Zij het als boer of tuinder, zij het als burger, die zich verbindt aan de landbouw in zijn regio. Dat er een prijskaart aan grond hangt, heeft de landbouw in de impasse geleid, waarin ze verkeert. Dure grond vraagt om opbrengstgerichte massaproductie, anders overleef je als boer niet. Alleen gezamenlijk kunnen we hierin verandering brengen. Hier zijn gelukkig vele mensen in vele initiatieven wereldwijd mee bezig.

Help ons mee om de uitbreiding van 't Leeuweriksveld te financieren. Wil je je geld goed beleggen, laat het dan werken in ons initiatief.
Zoals gezegd, tot half juni 2020 hebben we de tijd om dit voor elkaar te krijgen. Op dit moment hebben we al bijna de helft van de financiering rond door een aantal particuliere renteloze leningen, dat is een geweldig begin. Want zelfs de meest groene banken blijken dit soort bijzondere eigendomsvormen van de toekomst niet onder te kunnen brengen in hun regels en voorschriften.

Overweeg je om Mensen voor de Aarde financieel te steunen bij deze actie, dan kun je je bijdrage storten op
IBAN: NL 77 TRIO 0390936006 t.n.v. Stichting Mensen voor de Aarde, o.v.v. “crowdfunding 2020”.

Overweeg je om een lening te geven, neem dan contact met ons op.

→ Als je belang hebt bij fiscale aftrekbaarheid van je gift, kunt je je bijdrage via de BD-vereniging laten lopen.
Maak hem dan voor 15 juni over op IBAN: NL 77 TRIO 0212188771 t.n.v. Ver. voor BD-landbouw, onder vermelding van "Actie stichting Mensen voor de Aarde".
(De BD-vereniging is erkend als ANBI).
Je bijdrage wordt voor 100% besteed aan de koop van dit perceel.

info@leeuweriksveld.nl
0591 - 381 445

Wouter en Kathinka Kamphuis Kathinka en Wouter Kamphuis

Biologisch-dynamische boerderij 't Leeuweriksveld
Zandzoom 72
7814 VJ Emmen (Wilhelmsoord)
www.leeuweriksveld.nl